Hollandsche IJsselruiters

Klachtenprocedure

Lees hieronder de klachtenprocedure binnen onze vereniging.

Klachtenprocedure Veiligheidscertificaat

Indien je een klacht hebt over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien jouw klacht in bij het bestuur, door een van hen aan te spreken of een mail te sturen naar bestuur@hyr.nl.
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kun je jouw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Hollandsche IJsselruiters, Hekendorperweg 39, 3421 VJ, Oudewater (of mailen naar veiligheid@hyr.nl). De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van jouw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend. Binnen twee weken ontvang je schriftelijk een antwoord voor of namens Hollandsche IJsselruiters.
  • Indien je je niet kan vinden in het antwoord of je hebt een klacht over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kan je hierover geen overeenstemming bereiken met het bestuur, dan kan je deze klacht uitsluitend schriftelijk (niet anoniem) indienen bij het Stichting Veilige Paardensport (SVP), Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.
  • Het SVP zal je binnen twee weken informeren over de wijze waarop jouw klacht wordt behandeld.

Geef jouw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan het verenigingsbestuur, je instructeur of aan een van de commissieleden van de vereniging. Alleen zo kunnen de verbeteringen in gang worden gezet!

X
X