Hollandsche IJsselruiters

Privacyverklaring PSV de Hollandsche IJsselruiters

Paardensportvereniging de Hollandsche IJsselruiters (HYR) gevestigd aan de Hekendorperweg 39, te Oudewater, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476014, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij registreren:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Gevoelige persoonsgegevens

Onze verenging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en/of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker jonger of ouder is dan 16 jaar. Als u van mening bent, dat wij gegevens verzamelen van minderjarigen, neem dan contact met ons op (bestuur@hyr.nl), dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens
De HYR verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en verenigingsinformatie
 • Aanmelding van uw gegevens aan de KHNS (Voor onze leden verplicht)
 • U te kunnen bellen bij calamiteiten

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens
De HYR bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra een lidmaatschap van onze vereniging beëindigd wordt, zullen wij uw gegevens veilig in ons systeem bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
De HYR verstrekt persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.  De HYR zal dit nooit doen zonder uw toestemming. Hiermee voldoen wij aan een wettelijke verplichting.
Uw persoonsgegevens zal de HYR nooit delen of verkopen aan commerciële organisaties.

Cookies
De HYR maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Als u van dit recht gebruik wilt maken, dan kunt u een verzoek sturen naar bestuur@hyr.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens
De HYR neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Onbevoegden hebben geen toegang tot persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met bestuur@hyr.nl.

Mochten er verder nog onduidelijkheden bestaan of u heeft nog vragen, neem dan ook gerust contact met ons op (bestuur@hyr.nl).

Klik hier om de privacyverklaring te downloaden.

X
X