Corona protocol – per 11 mei 2020 (update 28 mei)

Het coronavirus (COVID-19) heeft onze samenleving al enige tijd in bedwang en zal voorlopig nog wel ons doen en laten bepalen. Op onze vereniging zijn de lessen voor onze jeugdleden gelukkig weer van start gegaan. Met ingang van 11 mei 2020 kunnen naast kinderen t/m 18 jaar ook volwassenen weer samen buiten sporten. Dat geldt voor sporten waar niet direct contact tussen de sporters noodzakelijk is. De paardensport valt hieronder.

Om het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn er een aantal voorwaarden opgesteld die voor onze vereniging van toepassing zijn. Leidend in het opstellen van de voorwaarden is om het risico op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Wij doen een dringend beroep op al onze leden zich te houden aan de regels die in dit protocol zijn opgesteld.

Algemeen

 • Blijf thuis wanneer je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Verblijf zo kort mogelijk op de vereniging.
 • Ook op ons terrein geldt de regel: Houd 5 meter afstand van elkaar.

Dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar (tijdens de verenigingslessen).

 • Wanneer je niet persé naar de vereniging hoeft te komen: blijf thuis. Voorkom het onnodig verplaatsen van personen.
 • Gebruik poetsplaats alleen voor noodzakelijke verzorging van paard/pony. Bijvoorbeeld voor de hoefsmid of dierenarts.
 • Paard/pony buiten op- en afzadelen.
 • Gebruik longeerring en paddock niet toegestaan (uitsluitend voor stalhouders).
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de WC. Ga voor vertrek thuis naar de WC.

Verder blijft de kantine gesloten en tot 1 september 2020 zullen er sowieso geen wedstrijden of andere evenementen georganiseerd worden.


Vrij rijden

 • Voor het vrij rijden is het invullen van het online lesrooster niet meer nodig.
 • Gebruik van zowel binnen- als buitenrijbaan is toegestaan.
 • Kijk voor vertrek op het lesrooster hoe de bezetting is met lessen.
 • Voor kinderen geldt: per combinatie 1 begeleider
 • Direct na de training het terrein verlaten (maximale verblijfsduur is 1 uur).

 

Verenigingslessen

Tijdens de verenigingsles is 1 instructeur en indien om veiligheidsredenen gewenst 1 assistent instructeur aanwezig.

Ook tijdens verenigingslessen gelden speciale voorwaarden en regels:

 • Lessen worden gegeven volgens het lesrooster.
 • Lessen worden gegeven in de buitenrijbaan.
 • Tijdens de les wordt 5 meter afstand gehouden. Voor kinderen t/m 12 jaar is deze regel niet van toepassing.
 • Indien om organisatorische redenen zowel kinderen jonger dan 12 jaar als oudere deelnemers (>12 jaar) gezamenlijk in 1 les rijden, dan geldt voor alle deelnemers aan deze les de 5 meter afstandsregel.
 • Paard/pony buiten op- en afzadelen.
 • Kom niet te vroeg naar de vereniging.
 • Geen vermenging van groepen. Dit geldt zowel voor-, na- als tijdens de lessen.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan, met uitzondering van 1 ouder/begeleider per deelnemer t/m 18 jaar.
 • Ga direct na de les naar huis. Dit geldt ook voor de instructie.

Privélessen

Ook hiervoor gelden speciale voorwaarden en regels:

 • Lessen worden gegeven volgens het online lesrooster.
 • Lessen worden gegeven in de buitenrijbaan (alleen tijdsblokken van half uur en 1 uur zijn toegestaan).
 • Voor kinderen geldt: per combinatie 1 begeleider toegestaan
 • Bijrijden is volgens de regels toegestaan. Let wel: Houd 1.5 meter afstand!
 • Kom niet te vroeg naar de vereniging.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan, met uitzondering van 1 ouder/begeleider per deelnemer t/m 18 jaar.
 • Ga direct na de les naar huis. Dit geldt ook voor de instructie.

 

Tot slot:

Wij doen een dringend beroep op iedereen zich te houden aan alle voorwaarden. Dit is echt van levensbelang voor jezelf én voor anderen.

Mocht blijken dat sommigen zich niet aan het gestelde protocol houden, zal het bestuur genoodzaakt zijn versoepeling van de maatregelen terug draaien. Eventuele boetes zijn voor rekening van de overtreder.

Dit protocol gaat in op 11 mei 2020. Zodra er wijzigingen afgekondigd worden, zullen wij dit protocol aanpassen en dit melden.

Bestuur Paardensportvereniging de Hollandsche IJsselruiters

 

DOWNLOAD HYR CORONAPROTOCOL (update 28 mei)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie