Hollandsche IJsselruiters

Wat te doen bij calamiteiten?

Hieronder staan enkele voorbeelden van ongevalssituaties die zich tijdens het paardrijden kunnen voordoen. Aangegeven is, wat er standaard in zo’n geval dient te gebeuren. Wat er specifiek dient te gebeuren, hangt sterk af van de situatie. In ieder geval geldt altijd: geen paniek, blijf rustig!

Belangrijk! Volg altijd de instructies op van uw instructeur en/of de medewerkers van de manege!

Ruiter valt van paard:

 • Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!).
 • Persoon met EHBO-of BHV-diploma gaat naar slachtoffer.
 • Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af.
 • Omstanders vangen paard op.
 • Creëer een rustige sfeer.
 • Forceer de ruiter niet om weer op te stijgen.
 • Raadpleeg bij twijfel een arts of waarschuw een ambulance. EHBO-er blijft bij het slachtoffer!

Paard (met of zonder ruiter) gaat er van door:

 • Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!).
 • Bij buiten rijden probeert de ruiter (indien aanwezig) het paard op een volte te sturen; bij binnen rijden, volgt de ruiter (indien aanwezig) de instructies van de instructeur op.
 • Indien zich een ruiter op het paard bevindt, dient deze in elk geval niet voorover te gaan zitten.
 • Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af.
 • Omstanders praten in op paard om het te kalmeren.
 • Omstanders vangen paard op.
 • Creëer een rustige sfeer.

Ruiter blijft met voet in beugel hangen:

 • Omstanders en instructeur dwingen het paard onmiddellijk tot stoppen door het in te sluiten.
 • Omstanders praten in op paard om het te kalmeren.
 • Instructeur met EHBO-diploma gaat naar slachtoffer.
 • Omstander waarschuwt ambulance. EHBO-er blijft bij slachtoffer!
 • Creëer een rustige sfeer.
 • Calamiteitenplan EHBO buitenritten ruiters / aangespannen
 • Let goed op gevaar voor jezelf.
 • Voorkom erger!
 • Probeer een op holgeslagen paard NOOIT te stoppen door er VOOR te gaan staan!
 • Doorgeven aan BHV en/of hulpverlening.
 • Stel het slachtoffer gerust
 • Zorg voor deskundige hulp
 • Blijf bij het slachtoffer en laat iemand anders zo snel mogelijk deskundige hulp waarschuwen (huisarts, dierenarts of bellen met 1-1-2)
 • Laat de melder daarna terugkomen.
 • Verleen EHBO ter plaatse.
 • Verplaats het slachtoffer niet, tenzij dit absoluut noodzakelijk is i.v.m. gevaar!

Calamiteitenplan Groepsvervoer

 • Let goed op gevaar voor jezelf.
 • Voorkom erger!
 • Probeer een op holgeslagen paard NOOIT te stoppen door er VOOR te gaan staan!
 • Stel een eventueel slachtoffer gerust.
 • Zorg voor deskundige hulp
 • Blijf bij een eventueel slachtoffer.
 • Laat iemand anders de Thuisbasis bellen om over de situatie te overleggen opdat er zo snel mogelijk deskundige hulp gewaarschuwd wordt.
 • Indien mobiele telefoon niet werkt door slechte ontvangst, laat dan een ander melding maken! Laat de melder daarna terugkomen.
 • Plaats (liefst blauw nummerpaaltje in het bos of straatnaam etc.)
 • Wat is er aan de hand?
 • Wat mankeert een eventueel slachtoffer?
 • Blijf op de afgesproken plek!
 • Verleen EHBO ter plaatse (EHBO-middelen in de bokkist).
 • Verplaats het slachtoffer niet, tenzij dit absoluut noodzakelijk is i.v.m. gevaar!Calamiteitenplan Groepsvervoer vanaf de thuisbasis
 • Beoordeel samen met groepsleider de ernst van de situatie.
 • Storing vitale functies (ademhaling, bloedcirculatie, bewustzijn) -> Ambulance
 • Loslopend paard/aanspanning welke uit het zicht verloren is -> Politie
 • Ernstig gewond paard -> Dierenarts
 • Noteer mobiel telefoonnummer groepsbegeleider en exacte ongevalslocatie. In welke richting een eventueel loslopend paard loopt.
 • Vertrek terreinauto met eventueel EHBO-Verenigingskit, mobiele telefoon (nummer achterlaten bij Verhuurbedrijf) en ruiterkaart.
 • Eventueel melding 1-1-2 met afspraak over de exacte ongevallocatie (bijv. nummerpaaltje in het bos of straatnaam etc.) plus mobiel nummer van de verantwoordelijke groepsbegeleider in het bos.
 • Aarzel nooit, roep dan de hulp van 1-1-2 in!
X
X