Hollandsche IJsselruiters

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony’s

Ten behoeve van veiligheid en rijplezier voor ons allen kent onze vereniging een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking.

Voor iedereen geldt

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal ook rond de rijbaan dient rust te zijn
 • Er mag in de stallen en te paard niet gerookt worden.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik te worden opgeruimd.

Voor iedere ruiter geldt

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan
 • Mest dient direct na het rijden te worden opgeruimd!! Dit geldt ook voor mest op het terrein.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht van medewerkers gebeurt.
 • Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretisch en praktische instructie hebben gevolgd.
 • Indien een vrijwilliger aankondigt de rijbaan te gaan sproeien en/of slepen, dienen alle gebruikers van de desbetreffende rijbaan deze binnen 5 minuten te verlaten.

Voor beginnende ruiters geldt bovendien

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Absolute beginners volgen minimaal twee speciale beginnerslessen

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien

 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

Aanvullende regels voor de stalhouders

 • Laat geen rommel slingeren, Alles na gebruik netjes opruimen.
 • Behalve je halster mogen er geen spullen buiten je kastje liggen/hangen.
 • Zet de kruiwagen en gereedschap terug op de daarvoor bestemde plaats.
 • Als je de kruiwagen leegt op de mesthoop, mest zover mogelijk naar achteren scheppen (dan kan degene die na jou komt ook z’n kruiwagen legen).
 • Er mag geen stro, kuil of voer verspild worden (let hier op!!!).
 • Gebruik stro: prijs is gebaseerd op 60 kg stro per paard per week, zodra dit meer wordt worden de extra kosten doorberekend bij de strogebruikers.
 • Gebruik vlasstrooisel: 2 balen bij aanvang daarna 3 balen per 2 weken
 • Niet op de boxwanden schrijven. Gebruik hiervoor de daartoe bestemde bordjes.
 • Na het voeren de boel even aanvegen (ook bij de huurpony’s).
 • Houdt er rekening mee dat de lampen om 23.00 uur uitgaan en dat er dan geen paarden meer uit de boxen gehaald mogen worden. (milieuvergunning)
 • Ook de paarden die zomers in het weiland lopen dienen dan binnen te zijn.
 • De laatste die het terrein verlaat kijkt of alle lichten uit zijn!

 Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Peter v.d. Hoog (veiligheid@hyr.nl).

X
X