Hollandsche IJsselruiters

Bestuur

Paardensportvereniging Hollandsche IJsselruiters wordt geleid door een dagelijks bestuur welke wordt ondersteund door verschillende commissies. Maandelijks komen alle commissies (vertegenwoordigd door 1 persoon per commissie) bij elkaar en worden de lopende zaken per commissie besproken met het dagelijks bestuur en andere commissies.

Zie hieronder hoe u contact kunt opnemen met het bestuur of met een van de commissies binnen onze vereniging.

Bestuur
VoorzitterRob Wijnstokbestuur@hyr.nl
PenningmeesterTessel Kraanbestuur@hyr.nl
SecretariaatBritt Dekkerbestuur@hyr.nl
Commissies
Faciliteitenbeheeronderhoud@hyr.nl
Pensionstalling
Wedstrijdenwedstrijden@hyr.nl
Evenementen / Kantineevenementen@hyr.nl
Veiligheidveiligheid@hyr.nl
Sponsor / PRsponsor@hyr.nl

Statuten

Klik hieronder om de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging in te zien.

HYR STATUTEN

HYR HUISHOUDELIJK REGLEMENT

X
X