Hollandsche IJsselruiters

Klachtenprocedure

Een van de eisen van het Veiligheidscertificaat betreft het beschikken over een duidelijke klachtenprocedure. Zie onderstaand hoe een klachtenprocedure binnen onze vereniging te werk gaat.

Klachtenprocedure Veiligheidscertificaat

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien uw klacht mondeling in bij Peter v.d. Hoog, verantwoordelijk persoon binnen de vereniging m.b.t. veiligheid.
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Hollandsche IJsselruiters, Hekendorperweg 39, 3421 VJ, Oudewater (of mail naar veiligheid@hyr.nl). De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens Hollandsche IJsselruiters.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.
  • Het SVP zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan het verenigingsbestuur, uw instructeur of aan een vn de commissieleden van de vereniging. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

X
X